Zadzwoń do nas ~ 505 238 502 lub 666 605 999 lub napisz: kursy@sparta.mielec.pl

Instruktor Lekkoatletyki

KURS INSTRUKTORA LEKKOATLETYKI

(kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: LEKKOATLETYKA)

Kurs ma na celu przygotowanie  uczestników do  samodzielnego prowadzenia zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach sportowych, szkołach na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów.

Kurs instruktora lekkiej atletyki przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.

CENA:
Część specjalistyczna ? 1300zł
Część ogólna (e-lerning)- 200zł

Kurs trwa 54 godziny i w jego skład wchodzi:

– Cześć ogólna  ? elearning
– Cześć specjalistyczna:

A) Teoria
B) Zajęcia praktyczne

 

Program kursu instruktora lekkoatletyki:

 • Rys historyczny la. Miejsce i zadania we współczesnym systemie kształcenia
 • Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w biegach średnich-?Mała Zabawa Biegowa”
 • Ćwiczenia sprawności specjalnej w biegach średnich. Podstawowe przepisy rozgrywania biegów.
 • Nauczanie techniki pchnięcia kulą i metodyka nauczania rzutów la.
 • Przepisy sędziowania pchnięcia kulą i rzutu młotem.
 • Ćwiczenia sprawności specjalnej w rzutach.
 • Technika biegu i nauczanie startu niskiego w biegach sprinterskich.
 • Przepisy sędziowania w biegach sprinterskich.
 • Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w biegach średnich i długich ?Duża Zabawa Biegowa”
 • Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w rzutach.
 • Nauczanie techniki rzutu młotem- ćwiczenia doskonalące. Przygotowanie sprawnościowe w rzutach.
 • Nauczanie techniki w biegach sprinterskich- bieg na dystansie, doskonalenie startu niskiego.
 • Wytrzymałość specjalna w biegach średnich i długich.
 • Sprawność specjalna w biegach średnich i długich.
 • Trening dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach wiekowych-nabór i selekcja w rzutach. Podstawowe przepisy o bezpieczeństwie prowadzenia zajęć w rzutach.
 • Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w biegach a trening dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w sprincie- ?Sprinterska Zabawa Biegowa”
 • Metodyka nauczania rzutów La. Nauczanie techniki rzutu oszczepem.
 • Biegi sztafetowe. Technika i metodyka nauczania.
 • Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu oszczepem. Sprawność specjalna w rzutach.
 • Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu oszczepem. Podstawowe przepisy i zasady bezpieczeństwa.
 • Metodyka nauczania w skokach. Nauczanie techniki w skoku w dal.
 • Ćwiczenia doskonalące technikę rzutu oszczepem. Nauczanie rozbiegu.
 • Ćwiczenia przygotowawcze w skokach płaskich – kształtowanie podstawowych cech motorycznych.
 • Nauczanie techniki rzutu piłeczką palantową. Trening dzieci w rzutach.
 • Nauczanie techniki w skoku w dal – rozbieg .Rozwój osobniczy zawodnika.
 • Biegi sztafetowe- ćwiczenia doskonalące. Trening dzieci i młodzieży w sprintach.
 • Technika i metodyka nauczania rzutu dyskiem.
 • Nauczanie techniki skoku w dal. Doskonalenie rozbiegu.
 • Wytrzymałość specjalna w biegach sprinterskich trening dzieci i młodzieży.
 • Technika i metodyka nauczania biegów przez płotki.
 • Ćwiczenia przygotowawcze w rzucie dyskiem. Podstawowe przepisy sędziowania i bezpieczeństwa
 • Doskonalenie techniki w skoku w dal. Ćwiczenia sprawności specjalnej skoczka.
 • Technika i metodyka nauczania trójskoku.
 • Ćwiczenia przygotowawcze w biegach przez płotki. Podstawowe przepisy rozgrywania b. plotkarskich.
 • Ćwiczenia sprawności specjalnej w trójskoku. Nauczanie wieloskoków.
 • Nauczanie techniki biegu przez płotki. Sprawność specjalna płotkarza.
 • Technika i metodyka nauczania skoku o tyczce. Ćwiczenia przygotowawcze.
 • Trening dzieci i młodzieży w skokach. Nabór i selekcja. Podstawowe przepisy sędziowania skokach.
 • Nauczanie podstawowych elementów techniki w skoku o tyczce. Sprawność specjalna tyczkarza.
 • Trening dzieci i młodzieży w rzutach. Kształtowanie podstawowych cech motorycznych.
 • Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w biegach sprinterskich i przez płotki.
 • Technika i metodyka nauczania skoku wzwyż.
 • Wieloboje lekkoatletyczne dzieci i młodzieży.
 • Ćwiczenia przygotowawcze do nauczanie techniki ?ftop” w skoku wzwyż.
 • Podstawy teoretyczne treningu wieloboisty.
 • Kształtowanie techniki i podstawowych cech motorycznych.
 • Nauczanie rozbiegu w skoku wzwyż. Ćwiczenia doskonalące technikę ?flop”
 • Trening dzieci i młodzieży w sprintach. Zasady naboru i selekcji.
 • Sprawność specjalna i ogólna w skokach.
 • Trening dzieci i młodzieży w skokach. Zasady naboru i selekcji. Podstawowe przepisy w skokach.
 • Wieloboje jako kształtowanie sprawności ukierunkowanej początkującego lekkoatlety.
 • Technika i metodyka nauczania chodu sportowego.

Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania kulturystyki
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
 4. 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 6. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w  ratach)

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

 

Informacje dodatkowe:

 • Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp
 • Wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością ?kulturystyka?;

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały ostaną wysłane mailem do uczestników 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia)  Egzamin ustny z części ogólnej odbędzie się w trakcie kursu.

ZAPRASZAMY
Wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności i jednocześnie zdobyć nowy ciekawy zawód
Dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez Nas kursy były na wysokim poziomie; starannie dobieramy doświadczoną kadrę instruktorską a jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo i miłą atmosferę zajęć.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress